Географічні відомості

Версія для друкуВерсія для друку

Зiнькiвський район знаходиться в пiвнiчно-схiднiй частинi Полтавської областi в природнiй зонi лiсостепiв. Територiя району становить 1,36 тис. кв. км., належить до Днiпровсько-Донецької западини, складеної осадовими породами, з якими пов’язанi кориснi копалини: нафта, газ, торф, будiвельнi матерiали. В районi знаходяться Солохiвське та частково Бiльське i Опiшнянське нафтогазоконденсатнi родовища.

З паливних ресурсiв вiдомi запаси торфу в долинi рiчки Грунь (5 родовищ, найбiльше – Грунь-Ташанське з загальними запасами понад 3 млн. тонн).

Наявнi поклади будiвельної сировини: глини, пiску, суглинкiв, супiскiв, гончарної глини (Опiшнянське родовище площею 200 кв. м.).

В урочищi села Власiвка вiдкрито джерело мiнеральної води, яке занесено до каталогу мiнеральних вод України пiд назвою “Ташань”, широко використовується для лiкування в мiсцевому санаторiї “Сосновий бiр”.

Населення району – 33076 чоловiк.

Районний центр – мiсто Зiнькiв, розташований на р. Ташань (басейн Днiпра), за 80 км вiд Полтави i 33 км вiд залiзничної станцiї Гадяч, займає територiю 11370200 кв.м. Має автобусне сполучення з мiстами: Київ, Харкiв, Полтава, Суми, Кременчук.

За структурою господарства сучасна Зiнькiвщина в основному – аграрний район.

Родючi грунти, сприятливий клiмат створюють необхiднi передумови для розвитку сiльського господарства.

У районi 55 селянсько-фермерських господарств та 30 сiльгосппiдприємств, в тому числi: сiльськогосподарських багатофункцiональних кооперативiв – 2; товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю – 20; приватно-орендних сiльськогосподарських пiдприємств – 7;  сiльськогосподарських виробничих кооперативiв – 1.

Основнi промисловi, переробнi та iншi пiдприємства:  ТДВ “Укроліяпродукт”, ТОВ “Артемiда”, СТ “Ранок”,  Зiнькiвська фiлiя АТ “Полтаваобленерго”, Центр електрозв’язку № 1 Полтавської дирекцiї ВАТ “Укртелеком”, Солохiвський промисел газопромислового управлiння “Полтавагазвидобування”,  ТОВ “Підприємство “Інтеграл”, ТОВ “Беївські продукти”.

У смт. Опiшнi з 1989 року працює державний музей-заповiдник українського гончарства, який став Всеукраїнським центром дослiдження, збереження й популяризацiї гончарської спадщини України. Музей має унiкальну розгалуджену структуру: центр дослiджень українського гончарства, гончарську книгозбiрню України, Нацiональний архiв українського гончарства, видавництво “Українське народознавство”, аудiовiзуальний фонд i студiю українського гончарства, центр спецiалiзованих методiв дослiдження керамiки, колегiум мистецтв, музичну школу, центр розвитку духовної культури. Щорiчно тут вiдбуваються симпозiуми гончарства.

 

 

ДолученняРозмір
Зіньків карта.jpg104.44 КБ
Наверх ↑