Географічні відомості

Версія для друкуВерсія для друку

     Зiнькiвський район знаходиться в пiвнiчно-схiднiй частинi Полтавської областi в природнiй зонi лiсостепiв. Територiя району становить 1,36 тис. кв. км., належить до Днiпровсько-Донецької западини, складеної осадовими породами, з якими пов’язанi кориснi копалини: нафта, газ, торф, будiвельнi матерiали. В районi знаходяться Солохiвське та частково Бiльське i Опiшнянське нафтогазоконденсатнi родовища.

     З паливних ресурсiв вiдомi запаси торфу в долинi рiчки Грунь (5 родовищ, найбiльше – Грунь-Ташанське з загальними запасами понад 3 млн. тон).

     Наявнi поклади будiвельної сировини: глини, пiску, суглинкiв, супiскiв, гончарної глини (Опiшнянське родовище площею 200 кв. м.).

     В урочищi села Власiвка вiдкрито джерело мiнеральної води, яке занесено до каталогу мiнеральних вод України пiд назвою “Ташань”, широко використовується для лiкування в мiсцевому санаторiї “Сосновий бiр”.

     Населення району – 44,4 тисяч чоловiк, в тому числi мiських жителiв – 17,3 тисяч чоловiк, сiльських – 27,1 тисяч чоловiк.

     Районний центр – мiсто Зiнькiв, розташований на р. Ташань (басейн Днiпра), за 80 км. вiд Полтави i 33 км. вiд залiзничної станцiї Гадяч, зв’язаний вузькоколiйкою iз залiзничною станцiєю Охтирка Сумської областi, займає територiю 11370200 кв.м. Має автобусне сполучення з мiстами: Київ, Харкiв, Полтава, Суми, Кременчук.

     За структурою господарства сучасна Зiнькiвщина в основному – аграрний район.

     Родючi грунти, сприятливий клiмат створюють необхiднi передумови для розвитку сiльського господарства.

     У районi 33 селянсько-фермерських господарств та 28 сiльгосппiдприємств, в тому числi: сiльськогосподарських багатофункцiональних кооперативiв – 15; товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю – 6; приватно-орендних сiльськогосподарських пiдприємств – 3; сiльськогосподарський виробничий багатофункцiональний кооператив – 1; сiльськогосподарських виробничих кооперативiв – 2; цех ВАТ “Гадячелеватор” – 1.

     Основнi промисловi, переробнi та iншi пiдприємства: ВАТ “Зiнькiвський молочний завод”, ВАТ “Опiшнянський сир”, СП “Зiнькiвський консервний завод облспоживспiлки”, дочiрнє пiдприємство ВАТ Укрхудожпрому “Завод художнiй керамiк”, Зiнькiвський цегельний завод, Зiнькiвський комбiкормовий завод, Зiнькiвська фiлiя ВАТ “Полтаваобленерго”, Зiнькiвське управлiння з експлуатацiї газового господарства ВАТ “Полтавагаз”, Центр електрозв’язку № 1 Полтавської дирекцiї ВАТ “Укртелеком”, Опiшнянська нафтогазорозвiдувальна експедицiя глибокого бурiння, Солохiвський промисел газопромислового управлiння “Полтавагазвидобування”, приватне пiдприємство “Гарант”, ТОВ “Артемiда”.

     У смт. Опiшнi з 1989 року працює державний музей-заповiдник українського гончарства, який став Всеукраїнським центром дослiдження, збереження й популяризацiї гончарської спадщини України. Музей має унiкальну розгалуджену структуру: центр дослiджень українського гончарства, гончарську книгозбiрню України, Нацiональний архiв українського гончарства, видавництво “Українське народознавство”, аудiовiзуальний фонд i студiю українського гончарства, центр спецiалiзованих методiв дослiдження керамiки, колегiум мистецтв, музичну школу, центр розвитку духовної культури. Щорiчно тут вiдбуваються симпозiуми гончарства.

ДолученняРозмір
Зіньків карта.jpg104.44 КБ
Наверх ↑