Дозвільний центр

Версія для друкуВерсія для друку

Дозвільний центр - це робочий орган Зіньківської районної державної адміністрації, в  якому представники      місцевих   дозвільних   органів  та державний  адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо  видачі  документів  дозвільного  характеру,  переоформлення, видачі  дублікатів,  анулювання  документів дозвільного характеру.

.

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«ПРО ДОЗВІЛЬНУ СИСТЕМУ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»:

 

Стаття 7. Порядок видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) регіональними та місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру

 

     1. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, оформлених регіональними та місцевими дозвільними органами, здійснюється в дозвільному центрі державним адміністратором за принципом організаційної єдності.

  2. Суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа (зразок довіреності) подає державному адміністратору, який здійснює прийом суб'єктів господарювання в дозвільному центрі, заяву, форма 1176-2005-п ) якої затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, та за погодженням з дозвільними органами.

 

     3. До заяви додаються:

     документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа.
 

     Документами, необхідними для видачі документа дозвільного характеру, можуть визначатися документи, що безпосередньо пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності.
 

     Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.
 

     Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.
 

     У роботі дозвільного центру беруть участь  представники місцевих дозвільних органів:

 

1. Зіньківський районний відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області

     Декларація відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

2. Управління ветеринарної медицини в Зіньківському районі

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для агропродовольчих ринків

      Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності :

на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів. 

      Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

3. Зіньківське міжрайонне управління Головного управління ДСЕС у Полтавській області

   Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють діяльність з виробництва та/або  обігу харчових продуктів підконтрольних санітарній службі

  Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів;

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об’єктів поводження з відходами

 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо  розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання,перевезення, придбання,пересилання, ввезення, відпуску, знищення наркотичних засобів,психотропних речовин і  прекурсорів;

    Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;

 

Наверх ↑